Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

Νομοθεσία: ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΣ 4369/2016
1.4.2016

Επικαιροποιημένος Κώδικας Υπαλλήλων Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ
24.7.2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
4210 / Α / 15.2.2015

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτκών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
14.2.2015