Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

Νομοθεσία: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ 4368/2016
1.4.2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
14.2.2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΚΕΦ. Γ
14.2.2015