Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

Νομοθεσία: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
1.4.2016

ΝΟΜΟΣ 4369/2016
1.4.2016

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
14.2.2015