Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 23-9-2016 Αρίθμ. πρωτ : 155 Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τ: 2813 400325 Μαρκάκης Αντώνης 2813412422 Καραλή Λίλα F : 2810342597 e – mail : sypeik@gmail.com ΠΡΟΣ 1. Υπουργό Οικονομικών κο Τσακαλώτο Ευκλείδη Κ.Σερβίας 10 ,10562 Αθήνα 2. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κο Κουρουμπλή Παναγιώτη Λεωφ.Βας.Σοφίας 15 ΤΚ 10674 Αθήνα 3 Αν.Υπουργό Εσωτερικών και Διοικ.Ανασυγκρότησης κο Βερναρδάκη Χριστόφορο Λεωφ.Βασιλ.Σοφίας 15 Αθήνα Τ.Κ 10674 Κοινοποίηση. 1.Περιφερειάρχη Κρήτης κο Αρναουτάκη Σταύρο 2.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ηρακλείου κο Κουκιαδάκη Ευριπίδη 3.Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 4.Ένωση Περιφερειών Ελλάδας(ΕΝ.Π.Ε) 5.Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης κ Λειτουργίας ΟΤΕ Τμήμα Προσωπικού 6.ΟΣΥΑΠΕ 7.Α/θμιους Συλλόγους 8.Μέλη Συλλόγου ΘΕΜΑ: Αίτημα αναστολής εφαρμογής του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α) και της αριθμ.2/16570/0026/13-5-2016 (ΦΕΚ 1381/Β/17-5-2016)ΚΥΑ “Περί καθορισμού διαδικασίας και εξειδίκευσης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Οικονομικές υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.(και περιφέρειες)” Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο από 1.1.2017 οι οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται μέχρι και σήμερα από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ). Στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω διαδικασίας και προκειμένου ν’ εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου (και πιο συγκεκριμένα των Περιφερειών της χώρας) η ΟΣΥΑΠΕ με το υπ αριθμ.34/12-7 2016 έγγραφο της ,σάς επισημαίνει το ασυμβίβαστο ελεγκτή και ελεγχόμενου ,τις επικείμενες πιέσεις από πολιτικούς προϊσταμένους και τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκληθούν στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών με ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες από την ανωτέρω διαδικασία. Με βάση τα ανωτέρω Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε το αίτημα της ΟΣΥΑΠΕ, δίνοντας παράλληλα ένα έτος παράταση, προκειμένου να συζητηθούν τυχόν αδυναμίες και προβλήματα που έχουν προκύψει στην εφαρμογή και υλοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών. Και επιπρόσθετα προκειμένου οι περιφέρειες(οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες )να μπορέσουν να υποστηρίξουν με την απαιτούμενη υπευθυνότητα και σοβαρότητα τις νέες αρμοδιότητες, να ολοκληρωθούν: 1) Θέματα οργανωτικού χαρακτήρα.( Τροποποιήσεις οργανισμών), 2) Θέματα μεταφοράς προσωπικού. (Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην αριθμ. 2/51290 /0026 (ΑΔΑ 9637η-ΩΛΦ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ) και για την οποία μεταφορά θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην απαιτείται σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης (αρθ.246 του ν.3852/2010 ,αρθ.68 του ν.4002/2011,αρθ.35παρ. 5 του ν.4024/2011) και 3) Να γίνει η διασύνδεση των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής των Οικονομικών υπηρεσιών (ΓΔΟΥ/ΔΟΥ) Περιφερειών με το ΟΠΣ Δημοσιονομικής πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και να υποστηριχθούν οι νέες διαδικασίες πληρωμών και ελέγχου. Συμπληρωματικά θα πρέπει να υπάρξει ανάλογος χρόνος για την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις οικονομικές υπηρεσίες ούτως ώστε να είναι εφικτή η ανάληψη των νέων καθηκόντων και υποχρεώσεων για τις οποίες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η παραβίαση τους επισύρει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εις βάρος των υπαλλήλων των ΓΔΟΥ. Ως εργαζόμενοι προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με πλήρη διαφάνεια αλλά και ανεξαρτησία. Υποχρέωση και ευθύνη όλων μας είναι η βέλτιστη ωφέλεια από τον τελικό αποδέκτη, τον συναλλασσόμενο πολίτη. Σας καλούμε να δείτε τις επικίνδυνες συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν για τους εργαζόμενους από την συγκεκριμένη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και το ενδεχόμενο παρεμβάσεων σε θέματα νομιμότητας που θα προκύψουν από αυτή τη νέα κατάσταση. Στη διάθεση σας για οποιοδήποτε διάλογο . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΑ