Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

ATTICA BANK

 

 

Μ.Α.Ε 6067/06/Β/86/06

 

   ΑΦΜ 094014170

 

 

 

Προς:  

ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ           

 

           ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ  86

 

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   12-02-2013

                

         

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:   Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία της Attica Bank Α.Τ.Ε. με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

 

 

 

Κύριοι,

 

Η Attica Bank Α.Τ.Ε., θα ήθελε να εκφράσει το ενδιαφέρον της για την έναρξη συνεργασίας με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Attica Bank Α.Τ.Ε. είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές τράπεζες (έτος ίδρυσης 1925), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1964 και στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) με 42,87% των μετοχών, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με 22,43% των μετοχών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 19,28% των μετοχών, οι οποίοι είναι και οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Τράπεζας.

 

 Επισημαίνουμε το γεγονός ότι η Attica Bank διατηρεί από τους καλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, χωρίς να έχει λάβει στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον ο βασικός μέτοχος της Attica Bank το ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ έχει δεσμευτεί ότι θα στηρίξει με μεγάλη αύξηση κεφαλαίου και ομολογιακό δάνειο την περαιτέρω αυτόνομη πορεία της Τράπεζας καθιστώντας την Attica Bank την μοναδική ελληνική τράπεζα που θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της και θα χαρακτηριστεί βιώσιμη από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς την βοήθεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Η Attica Bank Α.Τ.Ε. στοχεύοντας στη δημιουργία πιστής πελατειακής βάσης έχει δώσει βαρύνουσα σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και έχει αναπτύξει θεσμούς και εσωτερικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι δεν θα εμφανιστούν μη αποδεκτές τραπεζικές πρακτικές που θα μπορούσαν να ζημιώσουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την πελατεία της. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Τα μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης αν δεχτούν ν’ ανοίξουν λογαριασμό μισθοδοσίας στην Τράπεζά μας θα ενταχθούν στον  παρακάτω προϊόν: «Attica Ταμιευτήριο  Μισθοδοσίας Δημόσιων Υπαλλήλων / Συνταξιούχων».  Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι τα εξής:

 

Μέσο Εξαμηνιαίο Υπόλοιπο

Επιτόκιο

0 – 5.000 €

5,25%

> 5.000 €

1,50%

 

 

Το επιτόκιο ισχύει για τα επιμέρους τμήματα του ποσού κατάθεσης. Για παράδειγμα, για μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο λογαριασμού 7.000 €, τα πρώτα € 5.000 θα εκτοκισθούν με 5,25% και τα υπόλοιπα €2.000 με 1,50%.

Ø      Εκτοκισμός ανά εξάμηνο.

Ø      Ο λογαριασμός θα τηρείται χωρίς έξοδα για τον πελάτη.

 

 

Πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους:

1)    Η τήρηση και η κίνηση των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων θα είναι δωρεάν.

2)    Δυνατότητα κίνησης των λογαριασμών μέσω e- banking.

3)    Δωρεάν χορήγηση της Attica Debit Me ( χρεωστικής κάρτας ) στους μισθοδοτούμενους, για πληρωμές  χωρίς μετρητά με άμεση χρέωση του λογαριασμού τους, αλλά και για συναλλαγές  καθ΄ όλο το 24ωρο, μέσω των ΑΤΜs της Τράπεζας αλλά και της συνεργαζόμενης Τράπεζας  (σήμερα η Εμπορική Τράπεζα) με δυνατότητα χρήσης των ΑΤΜs της χωρίς επιβάρυνση.

4)    Εξόφληση, χωρίς έξοδα, των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ , ΕΥΑΘ με πάγιες εντολές που συνδέονται με τον λογαριασμό.

5)    Οι μισθοδοτούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας με 50% έκπτωση στην  προμήθεια διάθεσης.

6)    Δωρεάν συνδρομή της πιστωτικής κάρτας Attica Mastercard ή Attica Visa.

7)    Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης Στεγαστικών Δανείων.

8)    Με τη βοήθεια της εξειδικευμένης  Διεύθυνσης Bancassurance της Τράπεζας, η οποία συνεργάζεται με το σύνολο των μεγάλων ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η Τράπεζα διατίθεται να δημιουργήσει ειδικά ομαδικά ή και ατομικά ασφαλιστικά προϊόντα για το σύνολο ή μέρος των καλυπτόμενων προσώπων, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Οι ασφαλιστικές καλύψεις ενδεικτικά μπορούν να αναφέρονται σε νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφαλίσεις αυτοκινήτων και σπιτιών κλπ. Η δυνατότητα της Τράπεζας να δημιουργήσει ομαδικά ασφαλιστήρια για κάθε κίνδυνο, μειώνει δραστικά το αντίστοιχο κόστος των ασφαλιστηρίων.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επί της προσφοράς μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2810238330 και 2810321909, fax 2810239594.

 

Με εκτίμηση,

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ