Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ. Είναι γνωστό, ότι με την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (άρθ.15 & 38) το κόστος εξαγοράς - αναγνώρισης πλασματικών ετών αυξάνεται. Συγκεκριμένα με το προηγούμενο καθεστώς το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών υπολογιζόταν σε ποσοστό 6,67% επί των μηναίων αποδοχών του υπαλλήλου για κάθε μήνα που αναγνώριζε αυτός. Από 1/1/2017 το ποσοστό θα ανέλθει για όλους τους ασφαλισμένους στο 20% . Σας επισυνάπτουμε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την αναγνώριση πλασματικών ετών στο δημόσιο. Αίτηση αναγνώρισης χρόνου παιδιών. https://drive.google.com/file/d/0B479_TANgMnvaVJVR0NlR2YzSmc/view Αίτηση αναγνώρισης χρόνου σπουδών https://drive.google.com/file/d/0B479_TANgMnvRTBmRTZ2X3hCeHc/view Αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας. https://drive.google.com/file/d/0B479_TANgMnvS3FZYndfcmczSHM/view Οι αιτήσεις του παρόντος μηνύματος αφορούν συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, με τα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στο ΙΚΑ Δημοσίου θα πρέπει να στείλουν αντίστοιχες αιτήσεις στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση πλασματικών ετών τέκνων και σπουδών για όσους συμφέρει αναφέρεται Μονόδρομο επομένως αποτελεί η κατάθεση αιτήσεων μέχρι 31/12/2016 (Πρωτόκολλο Γ.Λ.Κ. μέχρι 31/12/2016), για να κατοχυρώσει ο υπάλληλος το χαμηλότερο ποσοστό εξαγοράς (6,67%), όταν έρθει η ώρα να αποπληρώσει το ποσό αυτό, το οποίο γίνεται ΜΟΝΟ σε όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (δεν έχουν κλείσει 25ετία δηλαδή) μέχρι το 2010. τις περισσότερες φορές με παρακράτηση σε δόσεις από την σύνταξη . Παρατηρήσεις: • Συνολικός εξαγοράσιμος χρόνος : επτά (7) έτη. • Αναγνώριση χρόνου σπουδών (για όσους έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών, όχι κατ’ ανάγκη στο δημόσιο). • Αναγνώριση χρόνου παιδιών (με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει ο υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία). • Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας. • Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (για όσους έχουν διοριστεί στο δημόσιο μέχρι 31-12-1982). • Αναγνώριση λοιπών υπηρεσιών (π.χ. εκπαιδευτική άδεια, χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού). • Νομοθετικό πλαίσιο : 1. https://drive.google.com/file/d/0B479_TANgMnvVUd2dnpjZXdmODA/view 2. https://drive.google.com/file/d/0B479_TANgMnvb25FaFBndGQtTkE/view 3. https://drive.google.com/file/d/0B5ytJtCBsJO_elBGOExIcHR0aW8/view?usp=sharing