Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

ΘΕΜΑ: Μερική Τροποποίηση Οργαν

ΘΕΜΑ: Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε προφορικά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε την Πέμπτη 7.4.2016 – ημέρα πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ- και χωρίς να κληθούμε, παρά την κατηγορηματικά αντίθετη γνώμη μας την οποία επανειλημμένα είχαμε εκφράσει, σχετικά με την μερική τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης. Αν και έχουμε διατυπώσει αναλυτικά τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα, επισημαίνοντας ότι ο υφιστάμενος οργανισμός χρήζει ουσιαστικής επικαιροποίησης και όχι αποσπασματικών τροποποιήσεων, θα περιοριστούμε στον σχολιασμό της κατάργησης των άρθρων 38, 39 και 40 του τμήματος Γ του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και αντικατάστασής τους από νέο άρθρο που δεν προσδιορίζει κλάδους/ειδικότητες που μπορούν να προΐστανται στις Γενικές Διευθύνσεις, ενώ για τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία προσδιορίζονται με αοριστία οι κλάδοι/ειδικότητες των προϊσταμένων. Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια αφενός υποστηρίζει την τοποθέτηση "manager" για τη θέση των προϊσταμένων και όχι υπαλλήλων που διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εμπειρία του αντικειμένου της εκάστοτε οργανικής μονάδας και αφετέρου δεν κινείται στον άξονα της διαφάνειας που προασπίζουν οι ρητές διατυπώσεις αλλά αφήνει το συγκεκριμένο πεδίο της επιλογής προϊσταμένων ασαφές και θολό με ότι αυτό συνεπάγεται . Θεωρούμε ότι η προωθούμενη τροποποίηση στερείται νομιμότητας καθώς προσκρούει στη διάταξη της περ. στ παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 3852/10, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία στον Οργανισμό κάθε Περιφέρειας καθορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Μετά τα παραπάνω εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με την προτεινόμενη μερική τροποποίηση του Οργανισμού και ζητούμε την διατήρηση των καταργούμενων άρθρων 38, 39 και 40 του τμήματος Γ του ισχύοντος οργανισμού με τις απαιτούμενες βελτιωτικές τροποποιήσεις (προσθήκη ή απαλοιφή κλάδων λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία από την μέχρι σήμερα λειτουργία των υπηρεσιών). Με εκτίμηση, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ