Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

Τοποθέτηση κ. Μαρκάκη Αντώνη,π

7o Τακτικό Συνέδριο ΟΣΥΑΠΕ, Θεσσαλονίκη 31 Μαϊου-2 Ιουνίου 2016 Καλημέρα σε όλους από την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου, τα μέλη του οποίου εκπροσωπώ μαζί με άλλους συναδέλφους μου ως Πρόεδρος. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε ευπρεπείς και δημοκρατικές διαδικασίες, να δώσουμε ένα παράδειγμα υγιούς ατμόσφαιρας και διαλόγου με εποικοδομητικά αποτελέσματα. Ανατρέχοντας στο προηγούμενο συνέδριο που έγινε τον Απρίλιο του 2013, θεωρώ σκόπιμο να δούμε την πρόοδο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από αυτό. Καταρχήν μια γενική παρατήρηση. Θέματα ιδιαίτερα σημαντικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται συνολικά και αναλυτικά από μέλη ή επιτροπές του Δ.Σ που θα έχουν επωμισθεί την ευθύνη και η πίεση να ασκείται πρωταρχικά στους εκπροσώπους της εκάστοτε κυβέρνησης, του κάθε υπουργείου και να μην περιμένουμε απαθείς τις κινήσεις του Υπουργείου. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι συνεχείς παρατάσεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων των Περιφερειών, τρεις μήνες μετά την ψήφιση του Ν. 4369/2016, θέμα για το οποίο οι μόνοι συνάδελφοι που αντέδρασαν απαιτώντας την εφαρμογή του νόμου ήταν του Νοτίου Αιγαίου τους οποίους και ακολουθήσαμε, ενώ δυστυχώς δεν ασχολήθηκε κανείς από την ΟΣΥΑΠΕ. Τελικά φαίνεται ότι ο ρόλος και η δράση έχει παραμείνει στα πρωτοβάθμια σωματεία για να πιέσουν σε τοπικό επίπεδο ενώ θα έπρεπε να ακολουθούν την πρώτη συντονισμένη δράση της Ομοσπονδίας. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω αναφορικά με την λειτουργία της ΟΣΥΑΠΕ, είναι ο ρόλος της ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα πρωτοβάθμια σωματεία ο οποίος δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει ανύπαρκτος. Αιτία, οι πολλές αγκυλώσεις στο εσωτερικό, έριδες και κόντρες για ουσιώδη αλλά και επουσιώδη θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Σύλλογός μας ήταν η έκδοση ανακοίνωσης στήριξης της θέσης του Συλλόγου μας στην επικείμενη πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού μας στην οποία από ότι έμαθα δόθηκε η εντύπωση ότι είμαστε σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του Ρεθύμνου, κάτι το οποίο είναι εντελώς αναληθές. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και είμαστε σε άψογη συνεργασία (εκδώσαμε άλλωστε και κοινή ανακοίνωση). Θα παρακαλέσω να μπουν στην άκρη μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να προσανατολιστούμε σε σοβαρή συνδικαλιστική δράση . Στο θέμα των Οργανισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, που επιβάλλεται άμεσα να επικαιροποιηθούν, θα έπρεπε η ΟΣΥΑΠΕ να έχει ήδη προβεί στην δημιουργία ενός γενικού διαγράμματος με σαφή και ειδική αναφορά σε αρμοδιότητες και θέσεις ευθύνης, να έχουν γίνει οι αντίστοιχες προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και με τις ανάλογες πιέσεις να έχει δρομολογηθεί η άμεση τροποποίηση όλων των Οργανισμών με συμμετοχή –πρωτοβουλία ομάδας εργασίας που θα απαρτίζεται από επιστημονικούς φορείς, υπηρεσιακούς παράγοντες εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους Α/θμιων συλλόγων και Υπουργείου σε κάθε Περιφέρεια. Ένα θέμα στο οποίο επανερχόμαστε καθώς το θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι η πρόταση μας για νομική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί με διαφανείς διαδικασίες και θα περιληφθεί στην τροποποίηση κάθε Οργανισμού(Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης) για όλους τους συναδέλφους και τους συλλόγους και θα παρέχει άμεσα υπηρεσίες και συμβουλές σε κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει και παράλληλα η συνεργασία της ΟΣΥΑΠΕ με δικηγόρους ανά ΠΕ ή Περιφέρεια οι οποίοι θα παρέχουν νομικές πληροφορίες σε συλλόγους Α/θμιους και συναδέλφους. (Επιτέλους να υπάρχει και κάποια ουσιαστική προσφορά στήριξης, και ανταποδοτική των υψηλών εισφορών μας σε επικίνδυνα θέματα γραφειοκρατίας και πολυνομίας.) Για παράδειγμα στο θέμα της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών προέκυψαν διλλήματα και διχογνωμίες αναφορικά με την νομιμότητα των αποφάσεων των Περιφερειαρχών, το θέμα της ενδεχόμενης απεργίας-αποχής, της στάσης εργασίας που προκήρυξε η ΟΣΥΑΠΕ (αμοιβές εκτός ωραρίου εργασίας που καταργήθηκαν από το άρθρο 21 του ν.4354/2015) αντίδραση που έπρεπε άμεσα να αναπροσαρμοστεί με βάση και τις διαφορετικές αποφάσεις των Περιφερειαρχών. Η στάση της ΟΣΥΑΠΕ απέναντι στα κατατιθέμενα νομοσχέδια μέχρι τώρα περιορίζεται σε αφοριστικές και γενικόλογες ανακοινώσεις, ενώ υπάρχει ανάγκη για εμπεριστατωμένη ανάλυση, κρίση και κριτική των νομοσχεδίων με συγκεκριμένες θέσεις και αιτιάσεις από την ΟΣΥΑΠΕ, κάτι βέβαια που θα προκύψει κατόπιν γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με τα πρωτοβάθμια σωματεία. Πρόσφατο παράδειγμα ο ν.4369/2016 με πολλά θετικά στοιχεία αλλά και αρκετά μελανά και επικίνδυνα όπως η αξιολόγηση μέσω και της συνέντευξης. Χρειάζεται επίσης να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι στις εκάστοτε διεκδικήσεις μας. Πρόσφατο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα της μεταφοράς της μισθοδοσίας μας. Στο άρθρο 186 του Νόμου 3852/2010 του Καλλικράτη περιγράφεται αναλυτικά η πληθώρα των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών και στο άρθρο 260 η χρηματοδότηση τους μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Όταν η (πολύ σωστή βέβαια) διεκδίκηση της διατήρησης της μισθοδοσίας στον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν απέδωσε καρπούς (ψηφίσθηκε τελικά το νομοσχέδιο που προσπαθήσαμε να αποκρούσουμε) θα έπρεπε να αλλάξουμε ρότα προς εναλλακτικούς χειρισμούς ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η μισθοδοσία μας, κάτι που προτείναμε στο Ηράκλειο και τελικά υιοθετήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο (αναγραφή ξεχωριστά του κονδυλίου μισθοδοσίας μας και του ακατάσχετου αυτής). Οι στόχοι, με λίγα λόγια επιβάλλεται να προσαρμόζονται και να μην μένουν σταθεροί. • Επαναπροσδιορισμός της σχέσης μας με την ΑΔΕΔΥ. Θα πρέπει να επανεξεταστούν και άλλες μορφές αντίδρασης και κινητοποιήσεων εκτός των απεργιών στις οποίες η συμμετοχή είναι μειωμένη (οικονομική κατάσταση, αναξιοπιστία συνδικαλιστών, διάσπαση κινητοποιήσεων κλπ). Θα πρέπει επιτέλους να δηλώσουμε ρητά την αντίδρασή μας σε μονοήμερες αποσπασματικές απεργίες χωρίς συγκεκριμένο και ρεαλιστικό στόχο και να διεκδικήσουμε έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστικό συντονισμό και οργάνωση των συνδικαλιστικών σωματείων. • Το θέμα της οικονομικής τακτοποίησης. Σε κάθε σύλλογο υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Βασική υποχρέωση είναι η έγκαιρη και συνεπής στάση στο θέμα των συνδρομών μας. Παρατήρηση μας είναι ότι στον τομέα αυτό υπάρχει πλήρης ασυνέπεια, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Στον σύλλογό μας ουδέποτε αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους θέματα και για το λόγο αυτό δεν κατανοούμε πρακτικές προχειρότητας στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να καταδικάσω την γνωστή πια τακτική των εκπτώσεων τις ημέρες του συνεδρίου και των εκλογών κάτι που είναι απαράδεκτο ηθικά και δεοντολογικά καθώς οι συνεπείς σύλλογοι με αυτόν τον τρόπο αδικούνται. Θα πρέπει η λύση να είναι οριστική , ισότιμη λύση για όλους και σύμφωνη με το καταστατικό της ΟΣΥΑΠΕ. • Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο ελάχιστα μας έχει ευαισθητοποιήσει είναι το θέμα μεταφοράς της διαδικασίας και των αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ειδικό Λογιστήριο) στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής των δαπανών σε υπηρεσίες τελείως αποδυναμωμένες παραδίδονται στο φιλότιμο και σθένος των εργαζομένων που καλούνται, εκτός του φόρτου εργασίας να υποστούν την πίεση των αιρετών για ταχεία εκκαθάριση αμφίβολης νομιμότητας δαπανών. Η ρύθμιση αυτή, με την σταδιακή κατάργηση των Υ.Δ.Ε. και των εξωτερικών ελεγκτών (εν μέρει) τα οποία ήταν ανεξάρτητα όργανα, αποτελεί δημοσιονομικό ανοσιούργημα καθώς καταργείται η ανεξαρτησία του εκκαθαριστή έναντι του διατάκτη με κίνδυνο πληρωμής μη σύννομων δαπανών. Σύμφωνα με την υπ αριθμ 2/26737/0026/29-3-2016 του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους απαιτείται επανεξέταση της Οργανωτικής δομής με μεταβολές και στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών, θέμα που πρέπει να απασχολήσει και τις επικείμενες τροποποιήσεις Οργανισμών. • Τα θέματα κοινωνικής δομής και οργάνωσης σε επίπεδο ΟΣΥΑΠΕ φαίνεται να είναι άγνωστα. Κατά καιρούς α/θμια σωματεία παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών , θα έπρεπε όμως συλλογικά να διεκδικήσουμε, σε επίπεδο ομοσπονδίας, αυτονόητα για άλλους εργαζόμενους δικαιώματα. • Πολύ σημαντικό θέμα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ των μελών προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις, να εκφράζονται γνώμες και να μεταδίδονται γρήγορα οι πληροφορίες, δεδομένης και της απόστασης που χωρίζει τα πρωτοβάθμια σωματεία . Υπάρχουν άλλωστε συνάδελφοι πληροφορικής που θα μπορούσαν να το οργανώσουν κατάλληλα με κάθε πρόσφορο τρόπο και στη συνέχεια επιτροπές της ΟΣΥΑΠΕ να αναλαμβάνουν να ενημερώνουν και να επεξεργάζονται κάθε εργασιακό θέμα που μας αναφέρεται. • Τελειώνοντας θα ήθελα να θίξω το οργανωτικό κομμάτι, το πιο σημαντικό ίσως στη λειτουργία μιας συλλογικής προσπάθειας. Επιτροπές και ρόλοι σε όλους. Η εμπειρία μου δείχνει ότι υπάρχουν ιδιαίτερα αξιόλογοι συνάδελφοι συνδικαλιστές με γνώσεις, διάθεση και πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι κομματικές ταμπέλες των παρατάξεων πρέπει να σβήσουν. Όλοι μαζί ας προσπαθήσουμε σαν ΠΟΛΙΤΕΣ πρώτα, και μετά σαν εργαζόμενοι να αλλάξουμε κάτι. • Αρχή μας είναι η προσπάθεια μέσω προτάσεων, θέσεων και διεκδικήσεων συνάδελφοι χωρίς προσέγγιση σε κανένα κομματικό χώρο, με σαφή πολιτικό και ιδεολογικό προσανατολισμό να αντιπροσωπεύσουμε συναδέλφους με ανάλογες αρχές και αντιλήψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Μαρκάκης Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου